Robert Kiyosaki - Gra CashFlow :: Co to jest CashFlow - Co to jest CashFlow?

Gra Cashflow
Gra Cashflow

Co to jest CashFlow - Co to jest CashFlow?

Według Wikipedii:
„Cash Flow jest sprawozdaniem pokazującym przepływ środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu dynamicznym, czyli z uwzględnieniem jego źródeł i wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków pieniężnych. Przedstawia informacje umożliwiające ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań.”

Ok, wiemy już co to jest cash flow, ale jak się ma się to do samej gry?

W grze CashFlow poruszamy się pionkiem po kolorowej planszy, podobnej do tej z gry Monopoly czy Eurobiznesu. Jest jednak pewna, wielka różnica - za każdym razem kiedy kupujemy jakąś nieruchomość, zaciągamy kredyt, czy wchodzimy w jakiś biznes musimy wszystko to ująć w zestawieniu finansowym. Jednym z wyznaczników naszej wypłacalności jest wspomniany wcześniej Cash flow.

Czy to znaczy, że gra skierowana jest tylko do przedsiębiorców?

Zdecydowanie nie, ponieważ czy tego chcemy czy nie każde gospodarstwo domowe ma swoje przychody (pensje, czynsz za garaż wynajmowany sąsiadowi…), koszty (rachunki za prąd, telefon, rata kredytu…) i w uproszczeniu jak odejmiemy jedno od drugiego to mamy do czynienia z przepływem pieniężnym. Dzięki grze CashFlow możemy nauczyć jak sprawić by przepływ dodatni i do tego większy niż jest obecnie.